மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்தோத்திரங்களின் தொகுப்பு

பின்வரும் தமிழ் மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்தோத்திரங்கள் சில CREATIVE COMMON வலைதளங்களில் இருந்து திரட்டப்பட்டது (PDF பைல் பார்மேட்டில் படிக்கும் வண்ணம் தெளிவாக உள்ளது). ஒவ்வொன்றும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவையாகும், இதனை உச்சரிப்பவர்கள் உடல் தூய்மையுடன், மனத்தூய்மையுடனும் இருப்பது மிகவும் அவசியம் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு உச்சரித்தும் கேட்டும் வந்தால் கைமேல் பலன் நிச்சயம் உண்டு.

SATRU MURAI THEN KALAI
SATRU MURAL VADAKALAI
SLOGATHVAYAM SLOGATHRAYAM
SRI AABAVAANA RANGANATHA ASHTAKAM
SRI ASHTAK SHARI STHUTI
SRI AYYA KUMAARA NAADHA DESIKA MANGALAM
SRI BHAASHYA KAARA PRAPATTI
SRI CHAKRA PAANYA ASHTAKAM
SRI CHAKRA RAJA MANGALAM
SRI DHANVANTARI STHOTR.M
SRI GODHA PRAPATHI
SRI GOVINDA RAJA PRAPATHI
SRI GURU VAATHA PURISHA PANCHA RATNAM
SRI HAYA GRIVA PANJARAM
SRI KAMALA ASHTAKAM
SRI KING GRUHESHA STUTHI
SRI KRISHNA ASHTOTTARAM
SRI KRISHNA ASTAKAM
SRI KRISHNATH VAADASHA NAAMA STHOTRARN
SRI LAKSHMI HAYAVADANA PRAPATHI
SRI LAKSHMI NARASIMHA STOTHRAM
SRI MADANA MOHANA ASHTAKAM
SRI MARITRA RAAJA PADHA STHOTHRAM
SRI NAMA NARAYANAM
SRI NARASIMHA MANGALAM
SRI NARASIMHA STUTHI SHANI
SRI NAVANITHA KRISHNA ASHTAKAM
SRI PANCHAAYUDHASTHOTRAM
SRI PARAAN KUSHAA
SRI RAAMA ASHTOTHARAM
SRI RAM. HRIDHAYAM
SRI RAMA SUPRABADHAM
SRI RAMAANUJA ASHTAKAM
SRI RANG. NADHA MANGALAM
SRI RANG. NADHA STHOTHRAM
SRI RANGAN NADHA SUPRABHADAM
SRI RANGARAJA SUPRABHADAM
SRI SUDARSHANA ASHTAKAM
SRI VISHNO SHODAHA NAAMA STOTHRAM
SRI YADUNAATHA KADHYAM

மந்திரங்களின் மகிமைகள்:
மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுதோ, கேட்கும் பொழுதோ அவை நம் உடலிலும், உயிரணுக்களிளும் ஒரு வகையான அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. அவ்வாறாக குறிப்பிட்ட மந்திரங்களால் ஏற்படும் ஒலி அதிர்வுகளானது  நம் உடல் மீதோ அல்லது பிரயோகபடுத்தப்படும் நபர் மீதோ செயல்படும் பொழுது அவை ஒவ்வொரு செல்லிலும் ஒருவகையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அம்மந்திரத்திற்கு ஏற்றவாறு உடலினை குணப்படுத்தும் ஆற்றலை ஏற்படுத்துகின்றன. அவ்வாற்றலானது நம் உணர்வுகளையும், அறிவாற்றலையும், ஆன்மாவினையும் சுத்தப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாது நம் உடலை சுற்றி கவசங்களாகவும் செயல்படுகின்றன.

PASSWORD: KUGHAN.KABIR
பதிவிறக்கம் செய்ய: CLICK HERE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s