இலவச ஆண்டி வைரஸ் மென்பொருள்களின் தொகுப்பு

இலவச ஆண்டி வைரஸ் மென்பொருள்களின் தொகுப்பு, இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மென்பொருள்கள் வைரஸினை அழிப்பதோடு மட்டுமல்லாது இன்னும் பல அம்சங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன.

அவற்றுள் சில குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள்:
SITE BLOCKING, FIREWALL, FILE ENCRYPTION, WEB SHIELD, MAIL SHIELD, SCRIPT SHIELD, IM SHIELD, FILE SYSTEM SHIELD, SANDBOX, INSTANT UPDATES, PASSWORD MANAGER. என இன்னும் நிறைய அம்சங்கள் கொண்டதாய் உள்ளன.

லிங்குகளை கிளிக் செய்து பின்வரும் வலைத்தளங்களுக்கு சென்று பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்.

AVG FREE
AVAST HOME FREE
ANTIVIR PERSONALEDITION
BITDEFENDER FREE
CLAMWIN
CYBERDIFENDER
AD-AWARE
SPYBOT: SEARCH & DESTROY
WINDOWS DEFENDER
SPYWAREBLASTER
SPYWARE TERMINATOR
TOOTKIT REVEAKER]
WINPOOCH
HIJACK FREE
HIGHJACKTHIS
KERIO PERSONAL FIREWALL
SYGATE PERSONAL FIREWALL
ZONEALARM
AXCRYPT
SIMPLE FILE SHREDDER
PUTTY
KEEPASS
LOCKNOTE
NPASSWORD
MICROSOFT BASELINE SECURITY ANALYZER

இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து உபயோகித்தல் நலம். இல்லையேல் உங்கள் கணினி மிகவும் மெதுவாக இயங்கும். லிங்குகள் இயங்கவில்லையெனில் பின்னோட்டம் இடவும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s