பிரிபார்ம் வழங்கும் இலவச மென்பொருள் சி-கிளீனர்

பகட்டான இலவச மென்பொருள்களை வழங்கும் PIRIFORM நிறுவனத்தின் மற்றொரு மென்பொருள்தான் இந்த CCLEANER. பெரும்பாலும் இதனை நீங்கள் உங்கள் கணினியில் பதிந்திருப்பீர்கள். இருப்பினும் சிலர் பயன்பெற இப்பதிவு. இப்பதிவின் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் லின்கிற்கு சென்று பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்.

CCLEANER உங்கள் கணினியை 360* சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒப்பற்ற மென்பொருளாகும் இது உங்கள் ஆன்லைன் தனியுரிமையை பாதுகாக்கிறது. மேலும் உங்கள் கணினியை வேகமாக இயங்கவும், இயக்கவும் பல வசதிகளை தருகிறது. இம்மென்போருளின் மூலம் உங்கள் கணினியில் இருக்கும் தேவையில்லாத இயங்குதள கோப்புகளையும், பிறமென்பொருள்கள் இயங்க அவை உருவாக்கியிருக்கும் தற்காலிக சேமிப்பு கோப்புகளையும், இணைய கோப்புகளையும் முற்றிலும் நீக்குகின்றது. இது தரும் REGISTRY CLEANER என்னும் வசதியால் உங்கள் கணினியில் பதிந்திருக்கும் தேவையில்லாத REGISTRY பதிவுகளையும் நீக்குகின்றது. இதனால் உங்கள் கணினி சீராகவும், வேகமாகவும் இயங்கும். இம்மென்பொருள் அளவிலும் சிறியது, உபயோகிக்கவும் மிக எளிது. பதிவிறக்கம் செய்ய: CLICK HERE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s