500+ யூடியுப் மாதிரி வலைத்தளங்களின் லிங்குகள்.

யூ.டியுப் போன்ற பல நல்ல  வீடியோ வலைத்தளங்கள் உள்ளன, அவற்றை சர்ச் இஞ்சினில் தேடுவது என்பது சற்று சிரமமான காரியம், ஆகையால் அவற்றில் சில  வலைத்தளங்களின் தரவுத்தளத்தை (DATABASE) நீங்கள் பதிவிறக்கும் வகையில் இங்கே பதிவெற்றம் செய்துள்ளேன், பைலினை பதிவிறக்கம் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் லிங்குகளை காப்பி செய்து ADDRESS BAR இனில் பேஸ்ட் செய்து பாருங்கள். லின்குகளில் ஏதேனும் 18+ சார்ந்த விஷயங்கள் இருந்தால் பின்னோட்டம் இடுங்கள்.

இன்னும் கிடைத்தால் UPDATE செய்கிறேன், உங்களுக்கு தெரிந்தவற்றையும் பின்னோட்டம் இடுங்கள். பதிவிறக்கம் செய்ய: CLICK HERE
PASSWORD: KUGHAN.KABIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s