ராபின் ஷர்மா கூறும் ஐந்து தினசரி கடமைகள்.

கனடா நாட்டில் பிறந்து, இன்று உலகறிந்த தன்முன்னேற்றச் சிந்தனையாளராய், எழுத்தாளராய் விளங்குபவர் ராபின்ஷர்மா. இவர் எழுதிய THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI  என்ற புத்தகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பிரதிகளையும் தாண்டி விற்பனையாகிக்கொண்டிருக்கிறது. அவர் கூறும் சில தினசரி கடமைகள் கீழே.

01. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் 5:00 A.M மணிக்கு எழுந்திருங்கள். விடியற்காலையில் எழுந்திருப்பவர்கள் வாழ்கையில் சிறப்பானவற்றை பெறுவார்கள்

02. அன்றாடம் முதல் அறுபது நிமிடங்களை தனியாக ஒதுக்குங்கள்.அந்நேரத்தை வழிபாடு, தியானம், நாட்குறிப்பு எழுத, வாழ்க்கை நிலையை சிந்தித்து பார்க்க இவை சிறந்த வாழ்க்கை அமைவதற்கு உதவும்.
03. எல்லையில்லா அன்பு, கருணை, குணநலன் ஆகியவற்றை வெளிக்காட்ட முயலுங்கள் அவ்வாறு செய்யும்பொழுது, ஒரு புதிய உலகை உருவாக்குவதில் உங்கள் பங்கை செய்கிறீர்கள்.

04. உங்கள் வேளையில் சிறந்த உயர்ச்சியை காட்டுங்கள், அபரிமிதம், மற்றும் பூர்த்தி செய்தல் ஆகியவை உங்களிடம் தாமாக வரும்.

05. உங்களுக்கு தெரிந்த மிகவும் விரும்பத்தக்க மனிதராகுங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய மனிதர்களுள் நீங்களும் ஒருவர் என்று உணர்ந்து செயல்பட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை முன்புபோல் இருக்காது, நீங்கள் பல உயிர்களை வாழ்த்துவீர்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s