பேஸ்புக்கை கலக்கிய டாப் பத்து விடயங்கள்

பேஸ்புக்கில் மக்கள் 2011.ஆம் ஆண்டு அதிகம் தேடப்பட்ட, விவாதிக்கப்பட்ட, ஷேர் செய்யப்பட்ட விடயங்களை அதன் பேஸ்புக் விசிறி பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதன் STATS ஸ்க்ரீன்ஷாட் கீழே.

உலகளவில் அதிகம் அலசப்பட்ட விடயங்கள்:

இந்திய அளவில் அதிகம் அலசப்பட்ட விடயங்கள்:

மேலும் பல கமர்சியல் விடயங்களையும் அதன் விசிறி பக்கத்தில் ஷேர் செய்துள்ளது அவற்றையும் காண CLICK HERE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s