எளிமையான பேஸ்புக் சாட் ஸ்மைலி கோடுகள்

பேஸ்புக் சாட்டின்பொழுது ஸ்மைலி கொண்டு உங்கள் சாட்டினை மேலும் மெருகேற்ற உங்கள் உணர்வுகளை சுருக்கமாகவும், அழுத்தமாகவும் வெளிபடுத்த பேஸ்புக் சில ஸ்மைலி கோடுகளை வழங்கியுள்ளது அவற்றுள் சில கீழே படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது…!

இவையனைத்தும் பார்க்க எளிமையாகவும், உபயோகப்பாடுத்த எளிதாகவும் இருப்பதால் நம் சாட்டிங் அனுபவத்தை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி ஈர்ப்பதாகவும், சுவாரசியமுடையதாகவும் உள்ளது.

படத்தின் மீது ரைட் கிளிக் செய்து உங்கள் கணினிக்கு பதிவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளுங்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s