எந்த ஆண்டிவைரஸ் உபயோகப்படுத்தலாம்

பலருக்கும் எந்த ஆண்டிவைரஸ் உபயோகபடுத்த வேண்டும் என்ற குழப்பம் இருக்கும் மிகவும் கச்சிதமான  நிறைய வசதிகள் கொண்ட இலவச வெர்ஷன்
அவாஸ்ட் தான் அது,  இது பல அம்சங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது…
அவற்றுள் சில குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள்:
SITE BLOCKING, WEB SHIELD, MAIL SHIELD, SCRIPT SHIELD, IM SHIELD, FILE SYSTEM SHIELD, SANDBOX, INSTANT UPDATES. என இன்னும் நிறைய அம்சங்கள் கொண்டதாய் அவாஸ்ட் ஆண்டிவைரஸ் உள்ளது.

CPU OPTIMIZATION FEATURE
உள்ளதால் உங்கள் கணினியில் குறைவான  நினைவகத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளும். யூசர் ரேட்டிங் மற்றும் ப்ராடக்ட் ரேட்டிங் அதிகம் உள்ள ஆண்டி வைரஸ் அவாஸ்ட் மட்டுமே (குறிப்பிடல்: DOWNLOAD.CNET)
இதனை நிறுவ குறைந்தபட்சம் உங்கள் கணினியில்:
. PROCESSOR PENTIUM III
· 128 MB RAM
· 100 MB OF HARD DISK SPACE இருக்க வேண்டும்.
பதிவிறக்கம் செய்ய:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s