ப்ளாக் பற்றி

இந்த ப்ளாகில் குறிப்பிடப்படும் பெயர்கள், சம்பவங்கள் அனைத்தும் யாரையும் குறிப்பிடுவன அல்ல.
அவ்வாறு உங்களுக்கு தென்பட்டால் உடனே kuhandoas@gmail.com என்னும் முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும்.
நான் சில ப்ளாக்குகளில் இருந்து சில கட்டுரைகளை அவர்களின் URL கொண்டு பிரசுரித்து இருக்கிறேன்.
அதேபோல் என் பிளாக்குகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் கட்டுரைகளுக்கு தவறாமல் URL கொடுக்குமாறு வேண்டிகொள்கிறேன். சர்ச்சைகுரிய ஹாக் கட்டுரைகளால் எழும் பின்விளைவுகளுக்கு நானே அல்லது எனது வலைதளமோ பொறுப்பேற்காது. இதில் குறிப்பிடப்படும் அனைத்து படைப்புகளும் ETHICAL உபயோகத்திற்கு மட்டுமே.

அதேபோல் பின்னோட்டங்களில் முடிந்த அளவு தமிழில் பதியும்படி வேண்டுகிறேன், அப்பொழுதுதான் ஒரு UNIFORMITY நமக்குள் தென்படும், ஆங்காங்கு ஆங்கிலம் உபயோகிப்பதில் தவறில்லை.

சர்ச்சைகுரிய பின்னோட்டங்கள் மற்றும் SPAM பின்னோட்டங்கள் இடவேண்டாம்.

நன்றிகள்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s